Kütüphane

Beden Dili Ondokuz Mayıs Universtiesi.ppt download

Beden Dili MEB.pdf download

Diksiyon -MEB 2.pdf download

Diksiyon -MEB 1.pdf download

dinleme becerisi Turkish Studies.pdf download

Empati Tanımı ve Önemi Dergipak.pdf download

Engelli Farkındalığı – Bilgi Dünyası Dergisi.pdf download

Etkin Ve Hızlı Okuma MEB.pdf download

Grup Iletişimi MEB.pdf download

Halkla İlişkiler MEB.pdf download

İletişim Süreci ve Türleri. MEBpdf.pdf download

İş Planı MEB.pdf download

Kurum Içi Halkla Ilişkiler Yaklaşımı MEB.pdf download

Müşteri İletişimi MEB.pdf download

Müşteri MemnuniyetiMEB.pdf download

Müşteri Özellikleri MEB.pdf download

Planlı Ve Etkili Yazma MEB.pdf download

Problem Çözme MEB.pdf download

Protokol Ve Görgü Kuralları MEB.pdf download

Sunu Hazırlama MEB.pdf download

Sunuş MEB.pdf download

SunuşMEB.pdf download

Takım Çalışması EMO.pdf download

Telefonla İletişim MEB.pdf download

Toplantı Organizasyonu MEB.pdf download

zaman yönetimi hacettepe.pdf download

Daha fazla beceri konusundaki bilginizi artırmak istiyorsanız, lütfen platformumuzu ziyaret edin ve bilginizi test edin!

>> Platformumuzu ziyaret