Ortaklar

BTF’nin misyonu bireyler, topluluklar, marjinal gruplar ve bölgeler için girişimcilik, liderlik ve eğitim yoluyla ekonomik bağımsızlık yaratmaktır. Bunun önemli bir parçası, toplulukların kendi yerel işletmelerini, sosyal girişimlerini ve topluluk liderliğindeki çözümlerini oluşturmalarına ve geliştirmelerine olanak sağlayarak sosyo-ekonomik değişimi sağlamaktır. İki ana departmanımız bulunmaktadır: bir yatırım şirketi olarak başladık, bir dizi sektör ve ülkeye yeni başlayan şirketlere ve erken büyüme şirketlerine yatırım yaptık. Daha sonra kurumumuzu ikinci bir departmanla çeşitlendirdik. Bu ikinci departman daha fazla lidere, daha fazla başlangıça, daha sürdürülebilir büyümekte olan işletmelere, daha fazla girişimciye, daha büyük ekonomik bağımsızlık yaratmak için program ve metodolojilerin tasarlanmasına, test edilmesine ve sunulmasına odaklanmaktadır.


iED, girişimciliği, toplumların gelişimi ve birleşimi için çok önemli bir faktör olarak görerek, araştırma geliştirmektedir. Sağlıklı girişimciliğin büyümesini kolaylaştıracak ve istihdam yaratmayı sağlayacak yenilikçi çözümler sunumaktadır. Amaçlarını gerçekleştirmek için, insan merkezli bir yaklaşım benimseyip, Yunanistan ve yurtdışından sosyal, akademik ve iş ortaklarıyla işbirliği yaparak, nasıl üretip aktarılacağını, girişimcilik kültürünün nasıl teşvik edileceğini belirlemekte ve işletmelerin etkinliğini ve canlılığını arttıran faaliyetler gerçekleştirmektedir.


BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (www.best.at) 1990 yılında sürekli eğitim, mesleki nitelik ve kariyer hizmetleri sağlamak için bağımsız bir Avusturya kuruluşu olarak kurulmuştur. Temel faaliyetleri birçoğu dezavantajlı ve göçmenlik geçmişi olan genç (+16) bireyler ve yetişkinler için yenilikçi eğitim programlarının geliştirilmesi, bunların sürekli ve mesleki eğitim, danışmanlık, koçluk, iş arayanlar ve çalışanlar için aktif hale getirilmesidir. Eğitim programları müşteri odaklıdır ve hem işgücü piyasasının özel ihtiyaçlarına hem de katılımcıların bireysel durumlarına, becerilerine, yeterliliğine, önceki deneyimine ve yaşam koşullarına dayanır. Enstitü, her yıl 15.000 öğrenciye eğitim imkanı sunmaktadır. Farklı hedef gruplara yönelik yenilikçi eğitim programları, sürekli güncellenen BİT tabanlı yöntemlerin yanısıra özellikle sosyal bütünleşme, güçlendirme, öz yansıtma ve motivasyon gibi kendi pedagojik ve didaktik yaklaşımlarını ve materyallerini içermektedir. Avusturya’daki ilk eğitim kurumlarından biri olan BEST, Eco-C-center (Avrupa İletişim Sertifikası) sertifikasına sahiptir ve ilgili eğitimler ve testler sunmaktadır. Uluslararası Projeler Departmanında, BEST, hem koordinatör hem de ortak olarak 190’dan fazla Avrupa projesinde uzun yıllara dayanan işbirliği deneyimine sahiptir. Enstitü, Avrupa İş Ortakları ile ortak deneyim geliştirmenin yanı sıra tecrübe ve uygulama alışverişine odaklanmıştır.


İstanbul Valiliği (İSTANBUL VALİLİGİ), kentteki en yüksek idari kamu otoritesidir. Yaklaşık 300 devlet memuru ile çeşitli alanlarda hizmet vermektedir. İstanbul Valiliği projelerde “İstanbul İl Sosyal Etüt ve Projeler Müdürlüğü” ve “AB ve Dış İlişkiler Bürosu” tarafından temsil edilmektedir. İstanbul Valiliği, dezavantajlı gençlerin istihdam edilebilirliklerini ve ilgili becerilerini artırmak için Avrupa Birliği Projeleri ve Sosyal Sorumluluk projelerini yönetmek ile sorumludur. Bunu
yapabilmek için İŞKUR, İstanbul Ticaret Odası, gençlik ve yetişkin eğitim merkezleri ve üniversiteleri ile yakın bir çalışma yürütmektedir. Valilik, çıraklık ve staj olanakları sağlayarak gençlere yönelik becerilere katkıda bulunacak birçok uygulamaya sahiptir.


1965 yılında kurulan ISQ, muayene, test, eğitim ve teknik danışmanlık sağlayan özel ve bağımsız bir şirkettir. Müşterilerimize performans iyileştirme ve risk azaltma, yüksek kalite ve yenilikçi hizmetler ve çözümler sunarak, altyapı, ekipman, süreç ve ürünlerin kalite, güvenlik, çevre ve sosyal sorumluluk için standartları ve düzenlemeleri karşılamalarına yardımcı oluyoruz. Büyüme stratejimiz, 15’ten fazla ülkedeki ofislerimiz, delegasyonlarımız ve ilgili şirketlerimiz sayesinde, dünyada artan ve önemli bir duruşa dayanmaktadır. İnovasyon ve insan kaynağımızın sürekli eğitiminde iddialıyız. Müşterilerimize, varlıklarının kullanılabilirliğini daha da arttırmayı amaçlayan ihtiyaçlarına uyarlanmış küresel ve entegre çözümler sunuyoruz. Tüm sektörlerdeki müşterilerimize, varlıklarının ve ürünlerinin çevre, kalite, sağlık ve güvenlik standartları ve yönetmeliklerine uygun olmasını sağlamak için çözümler sunuyoruz.


Kurumumuz İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüdür. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yerel sorumluluklarını yerine getirir. Valilik bünyesinde yerel bazda bir yürütme mekanizması olarak çalışır. Örgün eğitim (okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, lise-teknik / meslek okulları), yaygın eğitim, yetişkin eğitimi, çıraklık eğitimi, İstanbul’da hizmet eğitimi gibi tüm eğitim ve gençlik etkinliklerinden, tüm eğitim türlerini kapsayan yönetimden sorumludur.