Projenin eğitim etkinliği “Move Up-Boosting the social skills of adults for better employability and success at work”

Genel fikir birliği, bir kişinin sosyal becerilerinin günlük yaşamımızda ve profesyonel yaşamımızda çok önemli bir rol oynadığı yönündedir. Birçok insan sosyal becerilerini geliştirmek için zaman ve maddi kaynağa sahip değildirler.“Move Up Daha İyi İstihdam ve İşyerinde Başarı İçin Yetişkinlerin Sosyal Becerilerinin Arttırılması” projesiyle mavi yakalı meslekler için gerekli sosyal becerilei analiz etmeye çalıştık. Türkiye, Avusturya, İngiltere, Portekiz ve Yunanistan’dan ortaklarının ülkelerinde uyguladıkları masa araştırmaları ve odak grup toplantıları sonrasında, çalışanların sosyal becerilerini mesleklerine göre tanımladık ve eğitim içerikleri geliştirdik. Buna göre 120 meslek ve 60 beceri tanımladık. Yunanistan’nın Larisa şehrindeki IED binasında gerçekleştirilen eğitici eğitimi faaliyetinin temel amacı, ortak ülkelerden gelen eğitimcilerin / ortakların yetişkinlere proje çıktıları ile ilgili nasıl eğitim verebilecekleri konusunda bilgilendirilmeleriydi. Herkese ücretsiz olarak erişilir olan ve mesleklerinin gerektirdiği sosyal beceriler hakkında faydalı bilgiler sağlayan web tabanlı bir platformda edinilen becerilerin tanıtımı eğitici eğitimi etkinliğinde gerçekleştirildi

Platformu burada bulabilirsiniz!

Projemiz ve proje süresince takip ettiğimiz faaliyetler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, projenin web sitesine göz atabilirsiniz.

training-activity2